Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Драган Г. Роль і значення опціонів в Україні
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
15-11-2011, 20:09

Драган Г. Роль і значення опціонів в Україні

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Драган Г., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Роль і значення опціонів в Україні

Постановка проблеми. Фінансова криза значною мірою відобразилась на стані справ і розвитоку вітчизняних бізнес-структур. Головною точкою спотикання для багатьох стали проблеми з реалізацією їх продукції та відсутність джерел фінансування їх діяльності.
Очевидно, що налагодження діяльності суб’єктів господарювання і загалом усунення негативних явищ в економіці не може реалізуватися без пошуку нестандартних, новаторських рішень, нових підходів до вирішення цих проблем. Для їх вирішення завжди залучали такі цінні папери як облігації та акції, але на даному етапі, в умовах недовіри та відсутності попиту на такі цінні папери варто звернути увагу на ще один важливий фінансовий інструмент – опціон. Хоча опціон ще не набув широкого поширення в Україні, він може внести суттєві зміни на краще в багатьох галузях національної економіки – зокрема відновити будівельну галузь України, запропонувавши зручніший та дешевший фінансовий інструмент, ніж облігація.
Аналіз та напрями дослідження. Для початку розглянемо що таке опціон. Опціон - це цивільно-правовий договір, відповідно до якого одна сторона контракту бере на себе безумовне зобов'язання продати (придбати) базовий актив у майбутньому, а інша – придбати цей актив за наперед визначеною ціною. Покупець за цю операцію виплачує продавцю премію.
У західних країнах ринок опціонів є одним із найвагоміших сегментів фінансового ринку. В Україні на сьогодні відсутній організований ринок опціонів. Хоча з весни 1995 року були спроби створити ринки товарних і валютних опціонів на деяких українських біржах.
Опціони поділяються на 3 основні види:
• put - покупець, який сплатив премію і купує право
продати базовий актив у день виконання базових актів за наперед встановленою ціною.
• call - покупець, який cплатив премію і купує право купити базовий актив у день виконання базових актів за встановленою в момент угоди
ціною (страйк).
• straddle - поєднання опціону call та опціону put. Цей вид опціону дозволяє
інвестору або продати, або купити за базисною ціною базовий актив за умов, коли
ситуація на фінансовому ринку буде сприятливою для цього.
Тобто, опціон, який дає право купити актив – це "колл", а опціон, який дає право продати актив – це "пут".
У контракті зазначається така інформація:
1) компанія, акції якої можуть бути куплені або продані;
2) число акцій, що купуються або продаються;
3) ціна акцій;
4) дата, коли право купити або продати втрачається, тобто датою закінчення угоди (expiration date).
Головними особливостями опціону є:
1. Можливість розмежувати ціну товару чи послуги на вартість базового активу та премію. Саме це зумовило широке застосування опціону на ринку оренди комерційної нерухомості, з квітня 2009 р. на цьому ринку діють обмеження рентабельності у розмірі 20%. Вирішенням цій проблемі став опціон: він не має обмеження в розмірі і орендодавець отримує прибуток у вигляді премії на опціон, коли вартість послуги в свою чергу дорівнює собівартості орендованих площ.
2. При використанні опціону існує можливість податкового планування. Відчужуючи опціон, емітент отримує премію, при цьому вона не є об'єктом для нарахування ПДВ, а також включається в суму доходу від цінних паперів. Ось чому на сьогодні опціон розглядають в першу чергу як метод оптимізації податкових зобов'язань з ПДВ.
3. Опціон – це не зобов’язання, а право придбати в майбутньому базовий актив. Існує також і можливість відмовитися від такого права. Даний хід актуальний при створенні схеми роботи опціонів на металопрокат, де багато металотрейдерів бажають таким способом вирішити проблеми, пов’язані з відстроченням попиту на металопродукцію.
Все більшої популярності набуває торгівля опціонами серед приватних інвесторів. Опціони дають змогу одержати великий прибуток, при цьому несучи невеликі затрати. Робота з опціонами ґрунтується на використанні такого важеля, який може забезпечити можливість гри у бік ціни, яку спрогнозував інвестор. Інвестор здобуває право купити чи продати цінні папери за наперед визначеною ціною протягом певного терміну часу (переважно це 3-9 місяців) за невелику премію - ціну. Найпопулярнішими є опціони на акції, хоча існують і опціони на державні облігації, іноземні валюти, фондові індекси або навіть ф'ючерсні контракти.
Комісія повинна сплачуватися інвестором брокерові при покупці, продажі, або перепродажі опціону. Переважно комісія з опціонів буває менше розміру, ніж комісія при придбанні базисних акцій, але при виконанні опціону інвестор має сплатити комісію, яка дорівнює комісії при продажі або купівлі самих акцій.
Опціони часто застосовуються для хеджування ризиків та отримання спекулятивного доходу. В сучасних умовах пвідбувається процес збільшення масштабу та збільшення кількості видів опціонів на фінансовому ринку ринку. Перспектива розвитку опціонів в Україні показує, що без цього інструменту немає ефективного і повноцінного фінансового ринку.
Довгий час залишалася не вирішеною залишалася дилема: опціон - це фінансовий інструмент чи цінний папір? Причиною такої дискусії був Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Оскільки цей Закон визначав опціон як фінансовий інструмент, багато учасників фінансового ринку проявили інтерес щодо застосування його у своїх цілях.
Щодо ризиків опціону, то в даній ситуації ризикують обидва учасники – і продавець і покупець(інвесор), але все ж покупець ризикує трохи менше, ніж продавець, тому що він має право вибору. Якщо ситуація на ринку погіршується,покупець може відмовитися від купівлі акцій, втрачаючи тільки сплачену премію. Втрати продавця, в свою чергу, мають характер упущеної вигоди, бо, продавши свої акції за опціонним контрактом, він позбавляється шансу отримати курсовий прибуток, продавши ці акції на поточному ринку за вищими цінами.
Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480-IV від 23 лютого 2006 унормував та відредагував питання, пов’язані з обігом та емісією цінних паперів. Водночас, законодавче регулювання випуску опціонів залишилося поза увагою.
На жаль в Законі України „Про цінні папери та фондовий ринок” відсутня чітка регламентація питань, які пов’язані з опціонами, тому залишається керуватися статтею 15 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, в якій сказано, що особливості обігу, емісії (видачі) та обліку заставних, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН, іпотечних сертифікатів, приватизаційних, похідних цінних паперів та порядок розкриття інформації щодо них визначає чинне законодавство.
Новим поштовхом для розвитку потенціалу опціону як нового і унікального похідного цінного паперу, стало Рішення ДКЦПФР № 572 від 16 червня 2009 р., що набрало чинності з 9 жовтня 2009 р. З цього часу в зацікавлених осіб існують прозорі правила реєстрації випуску опціонів і чіткіше розуміння фінансових і часових витрат, які пов’язані з випуском опціонів.
Через те, що на даному етапі в Україні опціони не набрали належного розмаху на фінансовому ринку, їх використання продовжує перебувати під грифом за ангажованості та таємності. Близько 30 компаній, які використовують товарні опціони, не бажають ділитися своїм досвідом і отриманими комерційними результатами.
Висновки. На даному етапі розвитку фінансового ринку та вцілому економіки України потрібно впроваджувати кардинальнові нові фінансові інструменти для подолання негативних та несприятливих явищ в економіці. Одним з таких інструментів є опціон, значення якого потрібно популяризувати в Україні і, використання якого, з часом обов’язково призведе до покращення економічних показників багатьох галузей вітчизняної економіки.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480 –ІV від 23 лютого 2006 року.
2. Вісник НБУ. - №6. - 2000 р. 2.Брокерская компания Хеджевий Фонд //
3.Рішення ДКЦПФР Правила випуску та обігу фондових деривативів від 24.06.1997 №13
4.Положення КМУ про вимоги до стандартної (типово)) форми деривативів від 19.04.

Посилання: Роль і значення опціонів в Україні

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^