Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Мушинська І.С. Проблеми вітчизняного ринку корпоративних облігацій та рекомендації щодо їх вирішення
Информація до матеріалу
 (голосов: 3)
16-11-2011, 02:41

Мушинська І.С. Проблеми вітчизняного ринку корпоративних облігацій та рекомендації щодо їх вирішення

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Мушинська І.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Проблеми вітчизняного ринку корпоративних облігацій та рекомендації щодо їх вирішення

При формуванні фінансових ресурсів підприємства важливе значення мають власні кошти. Але для фінансування діяльності власного капіталу мало, тому суб’єкти підприємництва залучають позикові кошти.
Одним із джерел позикових коштів є випуск облігацій, що дає можливість підприємству отримати певні переваги серед інших джерел позикового капіталу. Якщо точніше, то підприємство, використовуючи облігації має можливість акумулювати тимчасово вільні кошти багатьох інвесторів, які і є власниками облігацій. Велику роль серед позикових джерел фінансування діяльності підприємства відіграють саме корпоративні облігації.
Корпоративна облігація є емісійним борговим цінним папером з фіксованою дохідністю, випуском якого емітент позичає кошти на фінансовому ринку, що підтверджує зобов’язання цього емітента заплатити, та надає право кредитору-власнику облігації вимагати від емітента погасити основну суму боргу (номінал) та дохід (відсоток), а також дає можливість цьому кредитору-власнику облігації проводити операції з купівлі-продажу, щоб отримати додатковий дохід.
Якщо проаналізувати ринок корпоративних облігацій в Україні, то помітною є тенденція того, що цінні папери викупляє один великий інвестор. Це по суті передбачає звичайне двостороннє кредитування. І це спричиняє свого роду не допуск цінних паперів до публічного ринку облігацій, що призводить до зниження їх ліквідності. Ця ситуація в Україні виникла через те, що сектор інституційних інвесторів недостатньо розвинений. У розвинутих країнах великими кредиторами корпорацій на довгостроковій основі є страхові компанії та пенсійні фонди, які і виступають інституційними інвесторами.
Тобто, можна сказати, що найбільші інвестори на ринку корпоративних облігацій розвинених країн – це небанківські фінансові установи. Тому для того, щоб а Україні активно розвивався ринок корпоративних облігацій, потрібно забезпечувати зростання кількості небанківських фінансових установ та їх активів.
Ринок корпоративних облігацій України не має достатнього досвіду функціонування, що зумовлює відсутність накопиченого статистичного матеріалу для порівняльного аналізу кредитного ризику боргових цінних паперів. Це також викликано високою часткою закритих випусків облігацій і, як наслідок, неможливістю на даному етапі ведення статистики випадків дефолтів, за якими визначається рівень надійності корпоративних облігацій.
В той час, як досвід світових ринків корпоративних облігацій говорить про важливе значення такої статистики, за якою встановлюються рівні надійності облігацій, виходячи з ризику несплати відсотків і суми основного боргу. Так, в США законодавством заборонено фінансовим установам придбання облігацій спекулятивного рівня. Крім того, кожна з корпоративних облігацій, яка претендує на інвестиційний рівень, має пройти оцінювання в кредитних агентствах Standard and Poor's або Moody's. Зрозуміло, що такі законодавчі обмеження щодо максимального рівня ризику фінансових установ при вкладанні коштів у облігації забезпечують стійкість фінансової системи.
Серед негативних чинників, які гальмують розвиток ринку корпоративних облігацій в Україні, можна виділити наступні:
1. відсутність чітко сформульованих правил та процедур обігу облігацій, які б надавали ринку прозорості та захищеності інтересів інвесторів;
2. недостатній контроль з боку держави щодо ринку цінних паперів та відсутність єдиної державної стратегії розвитку;
3. значне відставання вітчизняного ринку у пріоритетних спрямуваннях розвитку ринку корпоративних облігацій.
На даний час в розвинутих країнах актуальними в цій сфері є такі проблеми: застосування нових електронних технологій, а також способів контролю за їх діяльністю, спрощення системи залучення заощаджень населення, а щодо українського ринку, то лише зараз набувають актуальність питання пошуку ефективного власника та створення дієвого інфраструктурного середовища.
Узагальнюючи сказане, можна сказати, що за останній час ринок корпоративних облігацій в Україні став функціонувати досить ефективніше та пришвидшилася його інтеграція фінансовий простір світового рівня. Проте нестабільна і суперечлива політика держави стосовно іноземних інвесторів, низький рівень культури корпоративного управління, непрозорість фінансової звітності підприємств, а також інші чинники призвели до того, що корпоративні облігації ще не здатні нормально виконувати функцію залучення інвестиційних ресурсів.
Вдосконалення законодавчих актів, які регулюють процес випуску, обігу та використання корпоративних облігацій, податкового стимулювання, корпоративного управління та інфраструктури ринку боргових зобов'язань, позитивно вплине на підвищення ефективності функціонування корпоративних облігацій в Україні, а це в свою чергу дасть можливість запровадити міцну та стабільну основу для довгострокового зростання економіки України, покращити добробут людей, адаптувати вітчизняний фондовий ринок до міжнародних фінансових ринків, забезпечить прозорий, справедливий і надійний фондовий ринок і, в кінцевому підсумку, приведе до стабільності фінансової системи держави.
Список використаних джерел:
1. Буй Т. Г. Фактори розвитку ринку корпоративних облігацій України // Наукові записки НаУКМА. – 2007. – Т.68. – 12-16.
2. Давиденко Н.М. Корпоративні облігації як фінансові інструменти на фондовому ринку України // Інноваційна економіка. – 2010. - №4. – 238-241.
3. Лютий І. О. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 59–68.
4. Охріменко О. А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 115–121.

Посилання: корпоративні облігації

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^