Стратегічні орієнтири » Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик » Вавренчук Н.С. Питання довіри у формуванні системи управління оборотними активами підприємства
Информація до матеріалу
 (голосов: 1)
3-12-2011, 15:43

Вавренчук Н.С. Питання довіри у формуванні системи управління оборотними активами підприємства

Категорія: Вплив фінансової довіри на ефективність та ризик

УДК 336
© Вавренчук Н.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка

Питання довіри у формуванні системи управління оборотними активами підприємства

Оборотні активи становлять істотну частку всіх активів підприємства. Від умілого управління ними багато в чому залежить успішна підприємницька діяльність господарського об'єкта та формування довіри, як персоналу підприємства, так і зовнішніх партнерів, інвесторів та кредиторів.
Для промислових підприємств важливо правильно визначити оптимальну потребу в оборотних активах, що позитивно позначиться на фінансовому становищі підприємства, тому що дасть змогу з мінімальними витратами отримати дохід, запланований за цього обсягу товарообігу.
Необхідно зазначити, що нестача оборотних активів призводить до проблем оплати поточних зобов'язань, що підриває довіру підприємства з боку постачальників і банків [3, с. 165].
У разі заниження величини оборотних коштів можливі перебої в постачанні, зменшення обсягу діяльності та прибутку, виникнення протермінованих платежів і заборгованості, інші негативні явища в господарській діяльності підприємств.
Основними причинами браку власних оборотних коштів можуть бути: погана робота маркетингової служби; невиконання планів при¬бутку; слабка відповідальність підприємств за формування і збере¬ження власних оборотних коштів та їх нецільове використання; не¬своєчасне фінансування приросту нормативу оборотних коштів; наявність дебіторської заборгованості (несвоєчасні розрахунки) тощо.
Брак власних оборотних активів може виникати у зв'язку зі знач¬ним підвищенням цін у результаті інфляційних процесів.
Управління оборотними активами займає особливе місце в роботі фінансового менеджера, оскільки є постійним, щоденним і безперервним процесом. Тому, перед ним стоїть важливе завдання правильно та ефективно впорядкувати свою діяльність та діяльність підлеглих, для ефективного використання не лише оборотних активів, але й роботи підприємства загалом [2].
Окремі підприємства можуть провадити політику нагромадження оборотних активів і підтримки їх на відповідному рівні, однак при цьому їхній надлишок може призвести до нагромадження надмірних запасів сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання обігових коштів не за призначенням.
Ефективне використання оборотних активів – це таке їх функціонування, під час якого забезпечується стійкий стан фінансових ресурсів та досягаються найвищі результати діяльності за оптимальних витрат промислового підприємства.
Фінансові заходи щодо підвищення ефективності використання оборотних активів ґрунтуються на основних принципах обігу вартості. Зокрема, ефективність використання оборотних активів, пов'язана з принципом довіри-відповідальності [4, с. 129].
Якщо між постачальниками підприємства і покупцями існує довіра (довіра продавців до нашої кредитоспроможності, довіра покупців до товарів та послуг), то рух товарів, як і грошові потоки, буде мати безперебійний характер. Відповідно збільшаться обсяги реалізації, зростуть доходи всіх суб'єктів ринку. Тому ефективне управління оборотним капіталом досягається шляхом збільшення обігу капіталу за рахунок підвищення ліквідності продукції підприємства. Ліквідність залежить від здатності продукції задовольняти покупця, її доступності (ціни), надійності, гнучкості використання.
Резерви і шляхи поліпшення управління використанням оборотних активів [1, с. 204-205]: на стадії створення виробничих запасів такими можуть бути: впровадження економічно обґрунтованих норм запасу; наближення постачальників сировини, напівфабрикатів, що комплектують виробів і ін. до споживачів (створення взаємної довіри); широке використання прямих тривалих зв'язків; комплексна механізація й автоматизація вантажно-розвантажувальних робіт на складах.
На стадії незавершеного виробництва : прискорення науково-технічного прогресу (упровадження прогресивної техніки і технології, особливо безвідхідної, роторних ліній, хімізація виробництва); розвиток стандартизації, уніфікації, типізації; удосконалювання форм організації промислового виробництва, застосування більш дешевих конструктивних матеріалів; удосконалювання системи економічного стимулювання ощадливого використання сировинних і паливно-енергетичних ресурсів; збільшення питомої ваги продукції, що користується підвищеним попитом.
На стадії обігу: наближення споживачів продукції до тих, хто її виготовляє (створення сприятливих стосунків між ними, які ґрунтуються на довірі, підписання договорів); удосконалювання системи розрахунків; збільшення обсягу реалізованої продукції унаслідок виконання замовлень по прямих зв'язках, дострокового випуску продукції, виготовлення продукції з зекономлених матеріалів; ретельна і своєчасна добірка продукції, що відвантажується, по партіях, асортиментові, транзитній нормі, відвантаження в строгій відповідності з укладеними договорами.
Тому, можна зробити висновок, що питання довіри у сучасних господарсько-економчних відносинах, займає важливе місце в управлінні підприємствами загалом. Перш за все потрібно добре впорядкувати продуману роз’яснювальну роботу, надійну практичну діяльність ринкових інститутів, вміння просувати на конкурентний ринок фінансових послуг нові продукти. Ці продукти, в свою чергу, мають базуватися на сучасних і комфортних для споживача технологіях, бути максимально надійними та включати ефективне адміністрування та управління коштами споживачів.
Система управління оборотними активами підприємств повинна містити: визначення складу і структури оборотних активів; визначення сукупної потреби в них; визначення джерел формування оборотних активів; оцінку можливих варіантів їх кредитування; оцінку раціонального розміщення обігових коштів, визначення оптимальної структури обігових активів та управління їх окремими елементами; здійснення контролю за формуванням і використанням оборотного капіталу.
Таким чином, для промислових підприємств актуальним є формування
методики оцінювання впливу системи управління оборотними активами на фінансовий стан підприємства, що сприятиме підвищенню основних фінансово-господарських показників діяльності та формування стійких конкурентних позицій на ринку.

Література:
1. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, [перероб. і доп.]. – К. : Вид-во КНЕУ, 2001. – 528 с.
2. Любченко С. Оцінка результатів управління обіговим капіталом організацій / С. Любченко // Вісті ДВ. – 2005. – 8 липня.
3. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я.- 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2003. – 384 с.
4. Шваб Л.І. Економіка підприємства / Л.І. Шваб. – К. : Вид-во Каравела", 2005. – 568 с.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^