Стратегічні орієнтири » Ефективність податкової системи України » Бугійчик В.Б. Економічна безпека України і сучасний механізм податкового регулювання підприємницької діяльності
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
7-12-2011, 23:22

Бугійчик В.Б. Економічна безпека України і сучасний механізм податкового регулювання підприємницької діяльності

Категорія: Ефективність податкової системи України

УДК 336
© Бугійчик В.Б., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Економічна безпека України і сучасний механізм податкового регулювання підприємницької діяльності

Трансформаційні процеси щодо перебудови української національної економіки загострили проблему економічної безпеки держави. Актуальність цієї проблеми посилилася у зв'язку з системною кризою, що розгорнулася в Україні з кінця 2008 року. Звісно, що економічна безпека держави обумовлюється її економічним підґрунтям. Перш за все таким підґрунтям є Державний бюджет. Головними джерелами його дохідної частини є податки. Таким чином, логіка наповнення бюджету - збільшення податків. Але філософія поповнення бюджету через збільшення рівня оподаткування хибна, оскільки за таких умов гине підприємництво, а отже, зростає ризик економічної небезпеки країни. У зв'язку із цим постає питання, яким має бути механізм оподаткування підприємницької діяльності, здатний забезпечити економічну безпеку національної економіки. Частково відповідь на це питання вже надано у зв'язку з розробкою й прийняттям "Податкового кодексу України" [1]. Але вже перші кроки його впровадження поставили перед українським суспільством низку питань щодо податкових умов розвитку підприємництва (особливо малого й середнього). Неоднозначним є вплив кодексу і на розвиток процесів корпоративного сектора економіки. Отже, постає актуальна проблема дослідження сучасного стану та розробки механізмів активізації підприємницької діяльності в умовах нового Податкового кодексу, здатних забезпечити економічну безпеку України.
В економічному механізмі сучасних держав поєднуються ринкові й державно-адміністративні чинники впливу на макроекономічні й мікроекономічні процеси. Роль і значення цих чинників в різні історичні періоди й у різних країнах відрізняються. Проте однозначним є факт використання економічних важелів формування державного бюджету й дотично - структури національної економіки. І бюджет країни, і структура національної економіки формуються, перш за все, через механізми оподаткування підприємницької діяльності.
Діалектичний зв'язок бюджетоутворення, розвитку структурних процесів в економіці, системи оподаткування й економічної безпеки проявляється в такий спосіб:
1) оподаткування - основа бюджетного процесу, підвищення рівня оподаткування збільшує обсяг доходів бюджету;
2) зменшенням чи посиленням податкового тиску регулюються не тільки обсяги надходження бюджетних коштів, але й структура економіки;
3) зменшення податкового тиску, з одного боку, скорочує обсяги надходжень до бюджету, але при цьому поширюється податкове поле, активізується підприємницька діяльність, а відтак значно зростає обсяг бюджетних коштів, що надходять до її дохідної частини;
Усе разом забезпечує безпеку національної економіки.
Отже держава, використовуючи інституціональні механізми оподаткування, виконує одразу декілька функцій:
- бюджетоутворюючу, оскільки саме податки виступають головним матеріальним підґрунтям бюджету країни;
- структуроутворюючу, оскільки податковий механізм регулювання впливає або на розвиток, або на гальмування розвитку підприємницьких структур;
- відтворювальну, що проявляється в розвитку підприємницької діяльності, яка забезпечує безперервне й ефективне відтворення національного господарства як єдиного цілого;
- соціальну, оскільки розвиток підприємницької діяльності забезпечує зайнятість населення і, таким чином, зміцнення добробуту громадян.
Щодо видів підприємницької діяльності, то їх структура формується шляхом оподаткування. А цей механізм визначається на підґрунті свідомого визначення суспільних потреб. Згідно з потребами регулюється рівень оподаткування галузей і підприємств, що призводить до певних структурних зрушень в економіці й до певних зрушень у бюджетному процесі. Залишається лише визначитися із цільовою функцією соціально-економічного розвитку на певному історичному етапі країни, а також зі стратегією її реалізації, тобто вибрати напрями розвитку підприємництва.
Щодо стану бюджету країни, то, окрім його дефіцитності, зростає державний борг, який також лягає тягарем на бюджет. Згідно з даними Міністерства фінансів України, тільки за січень-лютий 2011 року державний борг збільшився на 13,5 млрд грн і становить понад 445,7 млрд грн [2, с. 23].
Щодо ситуації із сучасним податковим механізмом, то фахівці й практики вважають "Податковий кодекс України" недосконалим. Аргументом є вже сам факт: згідно з даними Державного комітету підприємництва, з вересня 2010 року, тобто лише з початкового моменту обговорення кодексу, зникли 230 тис. підприємств [2, с. 23]. Зрозуміло, що насамперед це підприємства малого й середнього бізнесу, які є найбільш вразливими щодо економічної ситуації й економічної політики керівних верств країни, представлених головним чином власниками крупних капіталів, що й здійснюють реальну економічну політику (через формальні інституції) у власних інтересах.
Світовий досвід доводить, що малий бізнес є головною складовою в структурі суспільного виробництва розвинутих країн світу. Таке його місце визначається тим, що він не тільки становить матеріальне підґрунтя розширеного відтворення, але й дозволяє розв'язувати соціальні проблеми, насамперед, проблему зайнятості. Окрім того, мале підприємництво є основним постачальником економічних ресурсів й одночасно основною витрачальною групою в національній економіці. Ідеться про те, що мале підприємництво - крупний споживач виробничих ресурсів. І це закономірно, оскільки в країнах розвинутої ринкової економіки відсоток малих і середніх підприємств у загальному обсязі фірм абсолютно переважає: на¬прикінці минулого століття у країнах Європейського співтовариства, наприклад, малі підприємства складали 95 % загальної кількості підприємств, забезпечу¬вали роботою 2/3 зайнятого населення. У Франції відсоток малих підприємств становить 99,9 %, у Німеччині - 99,8 %, у Південній Кореї - 99,6 %, у Великій Британії - 94,0 %, у США - 82,0 % [4, с. 33; 5, с. 29].
Отже,сучасний стан української економіки, обумовлений трансформаційними ринковими процесами й системною економічною кризою, загострив проблему економічної безпеки держави. Практика довела, що в системі господарських механізмів розвинутих країн світу вдало поєднуються ринкові й адміністративні важелі впливу на економічний розвиток. Важливим є механізм оподаткування, оскільки на його базі формується бюджет країни - головне підґрунтя функціонування держави та її безпеки.
Використовуючи податкові механізми, у сучасній національній економіці важливо активізувати динаміку малого й середнього підприємництва, а також корпоративного сектора в напрямі розвитку структурних перетворень національної економіки.

Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України / [уклад. В. Кузнєцов]. - Харків : Фактор, 2011. - 496 с.
2. Пода В. Денег не хватает на всех / Я. Пода // Комментарии. - 2011. - № 14 (259). - С. 23.
3. Мартинюк В. П. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. - 2011. - № 1 (182). - С. 40-51.
4. Жук А. Малый бизнес в мире и в Украине / А. Жук // Экономика Украины. - 1995. - № 7. - С. 33-39.
5. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. - 2011. - № 1 (182). - С. 52-63.
6. Кальмук О. Механізм забезпечення економічної безпеки України / О. Кальмук // Схід. - 2011. - № 2 (109). - С. 40-43.
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^