Стратегічні орієнтири » Сучасні тенденції фінансового ринку 2011 » Пулик В.Я. Валютний курс та фактори, що на нього впливають
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 6711
  • Автор: ViraPyluk
  • Дата: 10-12-2011, 20:51
 (голосов: 0)
10-12-2011, 20:51

Пулик В.Я. Валютний курс та фактори, що на нього впливають

Категорія: Сучасні тенденції фінансового ринку 2011

УДК 336
© Пулик В.Я., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-43с

Валютний курс та фактори, що на нього впливають

Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни, використовується при здійсненні валютних операцій для обміну валют.
Відхилення валютного курсу від вартісної основи відбувається під впливом пропозиції і попиту валют. Це співвідношення попиту і пропозиції залежить від багатьох факторів, що показують зв'язок курсу валют з економічними категоріями, такими як гроші, вартість, ціна, процент тощо.
Виділяють структурні і кон’юнктурні фактори формування валютного курсу. Структурні - це показники розвитку економіки, рівень інфляції, обсяг грошової маси, структура і стан платіжного балансу, дефіцит державного бюджету, платоспроможність країни, рівень довіри щодо національної валюти як на національному, так і на світовому ринку, обсяг запозичень як внутрішніх, так і зовнішніх тощо; кон’юнктурні фактори – спричинені коливанням ділової активності, політичним, військовим станом, прогнозами тощо.
Разом з кон’юнктурними чинниками на динаміку валютного курсу впливають інші чинники, такі як:
1. Зростання національного доходу – фактор, який зумовлює зростання попиту на і товари іноземного походження, одночасно імпорт може призводити до відпливу іноземної валюти.
2. Темп інфляції - співвідношення валюти за її купівельною спроможністю. Чим вищий темп інфляції в країні, тим є нижчий курс валюти, за умови, що не впливають інші чинники.
3. Стан і структура платіжного балансу - активний платіжний баланс сприяє зростанню курсу національної валюти, пасивний - призводить до зниження курсу національної валюти.
4. Різниця процентних ставок у країнах – цей фактор впливає на валютний курс за таких умов: 1) у країні зміна процентних ставок впливає на міжнародний рух капіталів за інших незмінних умов; 2) на операції валютного ринку та ринків позичкових капіталів мають вплив процентні ставки
5. Діяльність валютних ринків та спекулятивні операції валют – коли курс якої-небудь валюти починає знижуватись, то фірми та банки перед цією тенденцією починають продавати її на стійкіші валюти, а це погіршує стан валюти, яка знижується. Валютні ринки реагують на економічні та політичні зміни, на коливання співвідношення курсів.
6. Рівень використання валют на євроринку і в міжнародних розрахунках – визначення масштабів попиту і пропозиції на валюту, вплив ступеня його використання при розрахунках в міжнародних операціях; відомо, що 60-70% операцій євробанків проводяться в доларах.
7. Рівень довіри щодо валюти як на національному, так і на світовому ринках - вимірюється економічним та політичним станом в країні, а також іншими факторами що розглядалися, які мають вплив на курс валюти.
8. Вплив валютної політики – на зміну валютного курсу впливає співвідношення ринкового та державного регулювання. Валютний курс формується через попит і пропозицію і супроводжується коливаннями курсових співвідношень. Державне регулювання курсу валют орієнтується на його зростання або зменшення відповідно до завдань економічно-валютної політики.
9. Розвиток фондового ринку – залучення фондовим ринком безпосередньо іноземної валюти, залучення на валютному ринку національної валюти для того, щоб купити іноземну валюту, що змінює співвідношення попиту і пропозиції.
Коливання валютних курсів впливає на прибуток підприємства, співвідношення імпортних і експортних цін, конкурентоспроможність фірм. Через різке коливання курсу валюти в міжнародно-економічних, кредитно-валютних та фінансових відносинах виникає нестабільність, негативні соціально-економічні наслідки.
Коли знижується курс національної валюти, то він впливає на імпорт, що призводить до його подорожчання і підвищення ціни в країні, до зменшення імпортних товарів, до розвитку національного виробництва, збільшується навантаження зовнішнього боргу в іноземній валюті.
Коли зростає курс національної валюти, то це прзводить до зниження експорту, розширення імпорту, зменшується конкурентоспроможність внутрішніх цін, зниження зовнішнього боргу, що виражений в обезціненій іноземній валюті, в країні збільшується частка іноземного і національного капіталу.
Отже, зміна валютного курсу впливає на перерозподіл частини сукупного суспільного продукту між країнами , яка реалізується на зовнішніх ринках. Валютний курс значно впливає на стан економіки країни загалом і для створення ефективної валютно-курсової політики треба ретельно досліджувати важливі фактори, які впливають на валютний курс.
Список використаних джерел:
1. http://studik.lviv.ua/valyutniy-rinok/valyutniy-kurs-faktori,-shcho-vplivayut-na-yogo-r-ven.html
2. http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/30034.doc.htm
3. http://chitalka.org/article.php?book=25&article=951
4. http://kopiyka.org.ua/?p=203
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^