Стратегічні орієнтири » Чинники формування інститутів фінансового ринку » Шпот Н.І. Особливості функціонування фондової біржі в Україні
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4979
  • Автор: Шпот Н.І.
  • Дата: 22-12-2011, 02:01
 (голосов: 0)
22-12-2011, 02:01

Шпот Н.І. Особливості функціонування фондової біржі в Україні

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Шпот Н.І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Особливості функціонування фондової біржі в Україні

Фондова біржа – це місце, де зустрічаються покупець та продавець цінних паперів, де ціни на ці цінні папери встановлюються під впливом попиту і пропозиції, а сам процес торгівлі визначається певними правилами, тобто це є своєрідний організований ринок цінних паперів.
Фондова біржа виконує такі основні функції:
- мобілізація і концентрація тимчасово вільних грошових капіталів та нагромаджень через реалізацію цінних паперів;
- кредитування та фінансування держави та інших господарських організацій через купівлю їх цінних паперів;
- встановлення ринкової вартості (біржового курсу) цінних паперів;
- забезпечення високого рівня ліквідності вкладень у цінні папери.
В Україні фондова біржа - це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до Закону "Про цінні папери і фондову біржу", інших законодавчих актів України, статуту і правил фондової біржі[2].
У статті 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» містяться загальні положення щодо утворення фондової біржі. У цій статті вказано, що фондова біржа утворюється та діє в організаційно-правовій формі товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об'єднання торговців цінними паперами, та провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб. Прибуток фондової біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками)[1].
Фондова біржа може утворюватися не менше ніж 20 засновниками, які є торговцями цінних паперів і мають ліцензію на здійснення такої діяльності на фондовому ринку та взяли на себе зобов’язання виконувати всі положення і стандарти фондової біржі..
Статусу юридичної особи фондова біржа набирає з моменту державної реєстрації і має право на право на діяльність з організації торгівлі цінними паперами з моменту отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку(далі – ДКЦПФР).
Фондова біржа зобов’язана оприлюднювати та надавати ДКЦПФР інформацію про кількість торговців цінними паперами, які допущені до торгів на фондовій біржі, перелік цінних паперів та обсяг торгів цінними паперами за період, який встановлює ДКЦПФР.
Фондова біржа створює організаційні умови для укладання договорів з цінними паперами шляхом котирування цінних паперів на основі даних попиту і пропозицій, отриманих від учасників торгів на фондовій біржі[1]. Участь у торгах мають право брати участь члени біржі та інші особи, що передбачено законодавством України. Торгівля здійснюється згідно правил фондової біржі, які затверджує біржова рада та реєструє у ДКЦПФР.
Згідно з даними агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку в Україні діє 11 фондових бірж: ПФТС, Київська міжнародна фондова біржа, Українська фондова біржа, Українська міжбанківська валютна біржа, Українська Міжнародна Фондова Біржа та ін.
У порівнянні із країнами з розвиненою ринковою економікою рівень потужності розвитку фондових бірж України, показником якого є капіталізація, надзвичайно низький і становить лише 0,4 % від сукупного світового ВВП, у той час як у США – 21,1 %, Японії – 7 %, Німеччині – 4,5 %, Африці – 3,2 %, Росії – 2,6 %. Такий низький рівень ефективності біржової торгівлі України зумовлений відсутністю національної програми її розвитку та законодавчого регламентування, незавершеністю процесу реформування економіки України, а також тим, що більшість вітчизняних підприємств не є учасниками операцій на фондовій біржі[3].
Отже, незважаючи на те, що в Україні є законодавча база, яка визначає основні положення функціонування фондових бірж, біржова діяльність не є розвиненою, що стримує економічний розвиток держави, приплив іноземних капіталів та перерозподіл коштів в економіці.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». N 3480-IV від 23.02.2006 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1088.1126.13&nobreak=1
2. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с.
3. Калинець К.С. Особливості розвитку та динаміка функціонування фондових бірж в Україні // [електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/2963/1/40.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^