Стратегічні орієнтири » Ринок цінних паперів України 2011 » Мушинська І.С. Вексельний обіг в Україні: проблеми та рекомендації щодо їх вирішення
Информація до матеріалу
 (голосов: 8)
22-12-2011, 05:09

Мушинська І.С. Вексельний обіг в Україні: проблеми та рекомендації щодо їх вирішення

Категорія: Ринок цінних паперів України 2011

УДК 336
© Мушинська І.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-46с

Вексельний обіг в Україні: проблеми та рекомендації щодо їх вирішення

Проблема вексельного обігу займає важливе місце в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів.
Серед вітчизняних науковців, які вивчали цю проблему, слід зазначити: Рудненко Т., Скочило Н., Ємельянов А. та інші.
Метою даного дослідження є обґрунтування концептуальних засад становлення та розвитку вексельного обігу в Україні й основних напрямків його функціонування на сучасному етапі економічного розвитку.
Вексель – цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання терміну платежу визначену суму грошей власникові векселя (векселетримачеві).
Вексельний обіг – одне з найскладніших питань у теорії і практиці управління, адже вексель, будучи ринковим інструментом управління, дає підприємству змогу, по-перше, продовжити термін платежу за векселем відповідно до потреб підприємства, по-друге, сприяє підвищенню вартості фірми, за рахунок зменшення обсягів протермінованої заборгованості та зростання оборотності дебіторсько-кредиторської, по-третє, заборгованість за векселем є надійнішою, оскільки він – найліквідніший фінансовий інструмент (може бути реалізований будь-якого моменту). Завдяки зазначеним властивостям вексель набув широкого застосування в світі, необхідним стало його використання в національній економіці [2].
В ході свого історичного розвитку вексель перетворився на універсальний інструмент, роль і значення якого в сучасних умовах господарювання значно зростає. Це пояснюється насамперед функціями, які він виконує. Однією з головних функцій вексельного обігу є оформлення короткотермінового кредиту. Дана функція починає діяти в момент зацікавленості постачальника продукції реалізувати її покупцеві, але на час укладання угоди покупець не має належної суми грошей, тому виписує вексель як ґарант здійснення майбутнього платежу, тобто боргове зобов’язання, сума якого з урахуванням відсотка за кредит і терміну платежу, як правило, перевищує величину суми укладеної угоди. Крім того, вексель виконує функцію платежу, адже він дає змогу отримати гроші ще до настання терміну платежу (вексель можна продати або закласти під заставу в комерційному банку). При цьому банки, отримавши вексель до настання терміну платежу, виконують функцію кредитора, утримують його в себе, стягуючи при цьому обліковий відсоток [3].
Окрім зазначених функцій, вексель здійснює функцію контролю за виконанням зобов’язань між суб’єктами господарювання, скорочення грошово-кредитної маси в обігу, а відтак і стримування темпів інфляції.
Нормативно-правовою базою вексельного обігу в Україні є законодавчі, нормативні акти, розроблені відповідно до положень Уніфікованого закону про переказні та прості векселі, ухваленого Женевською вексельною конвенцією 1930 р. Даний закон регулює випуск, обіг, погашення векселів та стягнення за векселем, а також повністю забезпечує права всіх сторін вексельного обігу [1].
Проте це лише мінімально необхідна правова база вексельного обігу, яка все ж таки потребує детального доопрацювання, доповнення та узгодження зі законодавством. Таким чином, векселі кредитних установ, фінансових і страхових компаній, великих підприємств стають об’єктами біржових торгів. За допомогою вексельних програм роблять спроби розв’язання проблеми неплатежів, здійснення взаємозаліків заборгованості, а також розробляють і здійснюють інші фінансові програми.
Особливості обігу векселів в Україні визначає Закон «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 року. У ньому, зокрема, визначено:
- Векселі складаються у документарній формі на спеціальних бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).
- Вексель, який видається на території України і місце платежу за яким також знаходиться на території України, складається державною мовою. Найменування трасанта або векселедавця, інших зобов'язаних за векселем осіб заповнюється тією мовою, якою визначено офіційне найменування в їхніх установчих документах.
- Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
- Векселедавець зобов'язаний вести реєстр виданих векселів.
- Сума векселя, виражена в іноземній валюті, на території України може бути сплачена в національній валюті України за курсом НБУ на день настання строку платежу чи в іноземній валюті з додержанням вимог валютного законодавства України [1].
До основних причин, що сповільнюють процес впровадження вексельного обігу в Україні, слід віднести: нестачу практичного досвіду його організації; відсутність умінь і навиків грамотного оформлення бланків вексельних зобов’язань, а також правових знань щодо умов обігу та погашення векселів; недостатню кількість юридичної та економічної літератури; мале число фахівців – як правників із цих проблем, так і бухгалтерського обліку; законодавство з питань вексельного обігу потребує ще детального доопрацювання та узгодження відповідно до Женевських конвенцій 1930 р. і норм національного законодавства; нема будь-якої реєстрації випуску векселів суб’єктами підприємницької діяльності та порядку їх обігу, зокрема і контролю за їх емісією; не налагоджена інфраструктур вексельного ринку, а також не створено відповідних організаційно-правових інститутів та консультаційних центрів із цих питань тощо [2].
До основних напрямків удосконалення належать:
1. підготовка пропозицій щодо вдосконалення порядку подання та систематизації звітності векселедавців за єдиною формою;
2. підготовка пропозицій щодо вдосконалення фінансової статистики у частині збору первинних даних з випуску, обігу та погашення векселів шляхом:
- внесення змін до реєстру виданих векселів щодо погашених та виданих векселів;
- внесення змін до форми 2Б статистичної звітності.
3. підготовка законопроекту “Про внесення змін до деяких законів України з метою приведення національного законодавства, що регулює обіг векселів, у відповідність до Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі шляхом внесення змін:
1) до ст. 14 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та до ст. 164 Господарського кодексу України у частині визначення векселя як короткострокового фінансового інструменту;
2) до ст. 4 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” та ст. 197 Цивільного кодексу України у частині визначення видів індосаментів та прав, що з них випливають;
3) до Закону України “Про обіг векселів в Україні”:
- у частині визначення відповідальності за порушення умов видачі векселів;
- у частині випуску фінансових векселів банками та компаніями з управління активами;
- у частині уточнення видів протесту та порядку стягнення за векселем на підставі виконавчого документу та зобов’язання нотаріусів надавати інформацію стосовно опротестованих векселів до уповноваженої установи;
- у частині розширення кола осіб, які можуть відновити права на втрачений вексель;
- у частині зняття обмеження щодо внесення змін у текст векселя виключно векселедавцем [1].
Отже, рoзв’язання окреслених проблем сприятиме активізації вексельнoго обігу в Україні, залученню дешевих ресурсів із внутрішньoго ринку для фінансування короткотермінової заборгованості, що, в свою чергу, стимулюватиме рoзвиток фінансового ринку, а відтак сприятиме розвитку економіки країни загалoм.
Література:
1. Ємельянов А. Шляхи вдосконалення вексельного законодавства України // Право України. – 2008. - №3. – с. 52–56.
2. Рудненко Т. Вексельний обіг та перспективи використання фінансових векселів в Україні // Фінансовий ринок України. – 2009. – № 7-8. – с. 15-18.
3. Скочило Н. Вексельний обіг в Україні: проблеми становлення і розвитку// Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. - №13. – с. 113-117.
Iryna Mushynska
Paper circulation in Ukraine: problems and recommendations for their solution.
The main directions of the formation and development circulation of bills in Ukraine. Substantiates the theoretical aspects and identified key problems of bill circulation, proposed solutions.

Посилання: вексельний обіг

Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.
<
Наталія

27 апреля 2012 23:13

Информація до коментаря
  • Група: Гости
  • ICQ: --
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
мені потрібна інформація про стан вексельного обігу в Україні на сьогоднішній день

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^