Стратегічні орієнтири » Чинники формування інститутів фінансового ринку » Мудь М.О. Основи та перспективи функціонування Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС)
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 1970
  • Автор: mudj
  • Дата: 22-12-2011, 09:16
 (голосов: 0)
22-12-2011, 09:16

Мудь М.О. Основи та перспективи функціонування Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС)

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Мудь М.О., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-47с

Основи та перспективи функціонування Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС)

На сучасному етапі розвитку економіки України важливе значення зберігає за собою питання розвитку національного фондового ринку, що значною мірою залежить від соціально-економічного клімату в державі. Обіг цінних паперів є важливою складовою фінансової сфери, без якої не може формуватися та функціонувати механізм ринкової системи. Однією з вимог сучасного розвитку фондового ринку України є підвищення ефективності біржових торгів та запровадження нових технологій.
Метою даної роботи є аналіз діяльності Першої Фондової Торговельної Системи (ПФТС), її роль в організації торгівлі на позабіржовому ринку та позиції ПФТС щодо поліпшення умов участі у торгах для емітентів цінних паперів та інвесторів.
Торговельна система Фондової біржі ПФТС функціонує з 1997 року та технологічно складається з "Ринку котировок" та "Ринку заявок". Також в ПФТС проводяться аукціони з продажу цінних паперів Фондом державного майна України, компаніями, що проводять первинне розміщення (IPO) власних цінних паперів, або навпаки, розпродають власні активи в цінних паперах. Фондова біржа ПФТС (ФБ ПФТС) здійснює професійну діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів України на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України. Фондова біржа ПФТС є найбільшим організатором торгівлі на ринку цінних паперів України; підтримує міжрегіональну систему електронних торгів цінними паперами в режимі реального часу [6].
Фондова біржа ПФТС:
• забезпечує умови для укладання договорів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами торгівцями-членами біржі;
• інформує учасників торгів про кон’юнктуру, що склалася на організаційно оформленому ринку цінних паперів;
• здійснює швидкий та надійний процес збору, обробки, поширення інформації про котирування та угоди з цінними паперами і іншими фінансовими інструментами, забезпечує достовірність такої інформації;
• надає можливість отримання заінтересованими особами інформації про котирування та угоди з цінними паперами і іншими фінансовими інструментами;
• створює умови щодо запобігання використанню, розповсюдженню або публікації недостовірної чи шахрайської інформації про котирування та угоди з цінними паперами і іншими фінансовими інструментами [4].
З метою вдосконалення діяльності ПФТС Асоціація "Перша фондова торговельна система" прийняла рішення "Про Торговий кодекс ПФТС" від 19.12.2002 року.
Торговий кодекс ПФТС розроблений на підставі установчих документів, інших правил та положень Асоціації "ПФТС" та "Технічний центр ПФТС", нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, інших законодавчих та нормативних актів. Кодекс визначає процедури лістингу та делістингу, умови допуску до розміщення та обігу цінних паперів та інших фінансових інструментів, порядок допуску до участі в торгах, умови та порядок укладання та виконання угод, процедури нагляду та контролю за дотриманням учасниками торгів вимог та стандартів діяльності, порядок вирішення спорів, порядок оприлюднення інформації про торги [5].
Враховуючи зростання українського фондового ринку у 2008 році, виникла потреба в більш ефективному, потужному, унікальному програмному забезпеченні. Формування нової торговельної системи є універсальним інструментом не лише для ринків, які вже існують на біржі, а й для нових перспективних ринків, у тому числі ринку деривативів.
ПФТС розпочала тендер із вибору постачальника програмного забезпечення для нової торговельної системи ще у І кварталі 2008 року. За сукупними показниками перевагу було надано міжнародному проекту "MICEX – NASDAQ OMX – PFTS Ukrainian Project". Нова торговельна система (ТС) забезпечить торги акціями, облігаціями, інвестиційними сертифікатами, що зараз торгуються на ПФТС, а також здійснення угод РЕПО з акціями та облігаціями, операцій з деривативами, грошовими інструментами. Торговельна система підтримуватиме методики ринку заявок, ринку котирувань, кліринг, а також забезпечить у процесі Інтернет-трейдингу взаємодію із брокерськими системами (зокрема GL Trade, ORC, QUIK, SmartTrade) і депозитарієм. Важливою є продуктивність нової торговельної системи, де може оброблятися понад 1,5 млн. заявок та укладатись понад 400 тис. угод за торговельну сесію. У квітні 2009 року систему було запроваджено у використання [1].
Система повністю адаптована до потреб українського ринку та інтегрована з розрахунково-депозитарною системою України. В ній поєднані технологічні напрацювання провідних бірж світу за останнє десятиріччя та досвід ПФТС щодо експлуатації торговельних систем для професійних учасників ринку. Ключовими особливостями нової системи є орієнтація на клієнтів, робота з широким спектром фінансових інструментів, спрямованість на мінімізацію ризиків, залучення нових категорій інвесторів. У свою чергу, у ПФТС вважають, що нова інформаційно-технологічна платформа створить учасникам біржі надійніші та комфортніші умови роботи на ринку цінних паперів, дозволить скоротити витрати та час на супроводі угод, розширити клієнтську базу, а також позбавити ризику контрагента [2].
Варто наголосити, що функціональні можливості, реалізовані в торговельній системі PFTS NEXT, спрямовані на забезпечення потреб всіх учасників фондового ринку України. Зокрема, для учасників торгів надаються такі переваги: мінімізація ризиків (проведення розрахунків за угодами за принципом "поставка проти платежу" зі 100% попереднім депонуванням активів); надійність (застосування криптографічних засобів при укладанні угод); розширення клієнтської бази (підключення брокерських систем учасників торгів для реалізації технології Інтернет-трейдингу); оптимізація ресурсів (скорочення часових витрат на супроводження угод); універсальність (єдина система для всіх режимів торгів).
Основними перевагами нової ТС для інвесторів є: зручність (можливість укладати угоди на біржі за допомогою технології Інтернет-трейдингу); оперативність (можливість отримувати/аналізувати інформацію в режимі реального часу за допомогою клієнтських терміналів ПФТС, терміналів інформаційних агенцій Bloomberg та Thomson Reuters, терміналів систем Інтернет-трейдингу); прозоре ціноутворення; використання нового комплексу інформаційно-аналітичних продуктів ПФТС, у тому числі оприлюднення Індексу ПФТС в режимі реального часу. Для емітентів нова система пропонує зручний механізм розміщення цінних паперів та ефективний механізм оцінки ринкової вартості компанії [3].
Актуальним на сьогоднішній день постає питання фондового ринку та його забезпеченості інтернет-ресурсами. Це виражається, в першу чергу, в повсюдній заміні традиційних голосових торгів на електронні, де постановка заявок учасниками здійснюється через спеціалізовані термінали, що дають доступ до біржових електронних торговельних систем. ПФТС пропонує послуги інтернет-трейдингу. Інтернет-трейдинг - це самостійна торгівля на фондовій біржі через інтернет. Для приватних інвесторів інтернет-трейдінг дає такі переваги, як:
• прямий доступ до біржової інформації та інструментарій її аналізу.
• можливість самостійно виставляти заявки та укладати угоди, моніторити власний портфель активів в он-лайн режимі [6].
Актуальність торговельної інформації ПФТС характеризується режимом її розповсюдження. Всі зацікавлені особи можуть отримувати торговельну інформацію ПФТС в наступних режимах:
- в режимі реального часу (за допомогою торгового та переглядового терміналів ПФТС, шлюзу ПФТС);
- в режимі он-лайн;
- за підсумками торгового дня (за допомогою сайту ПФТС, Звіту-1 тощо).
З метою недопущення маніпулювання та укладення нестандартних угод Фондова біржа у своєї практичній діяльності застосовує наступне:
- забезпечує поточний нагляд;
- проводить вибіркові перевірки;
- розробляє план заходів щодо запобігання укладанню нестандартних біржових угод;
- застосовує дисциплінарні санкції тощо.
У випадку виявленні ознак маніпулювання та укладення нестандартних угод проводиться збір необхідної інформації з метою інформування керівництва Фондової біржі для вжиття необхідних заходів [4].
З метою виконання функцій державного представника Фондова біржа повинна забезпечити за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ до інформації про хід біржових торгів. Робоче місце державного представника на фондовій біржі повинно забезпечувати постійну безперервну роботу протягом торговельного дня [3].
Висновки. Сьогодні для національної економіки є необхідним становлення українських бірж як джерела капіталу для вітчизняних компаній. Важливим є розуміння власниками та керівниками компаній переваг продажу частини акцій на біржі як вигідного способу залучення капіталу, ніж кредитування або випуск облігацій.
Фондова біржа ПФТС є найбільшим організатором торгівлі на ринку цінних паперів України. Вона здійснює обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами; забезпечує за допомогою відповідних технічних засобів у режимі реального часу доступ державного представника до інформації про хід біржових торгів; гарантує захист будь-якої інформації, що визначена Фондовою біржею як суворо конфіденційна; здійснює постійний контроль за організацією та проведенням торгів.
ПФТС у своїй діяльності завжди орієнтується на вдосконалення технічного та інформаційно-аналітичного забезпечення, покращення умов для організації торгів цінними паперами та для їх учасників.
Список використаних джерел:
1. Нова торговельна система ПФТС // Цінні папери України. – 2008. – № 25 (517)
2. Нова торговельна система ПФТС // Цінні папери України. – 2009. – № 10 (552)
3. Нова торговельна система ПФТС // Цінні папери України. – 2009. – № 19 (561)
4. Огляд ССПД – ООЯД. Установа – Фондова біржа ПФТС [електронний ресурс]// режим доступу: www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52494
5. Рішення Асоціації "Перша Фондова Торговельна Система" " Про Торговий кодекс ПФТС" від 19 грудня 2002 року N 4
6. Фондова біржа ПФТС [електронний ресурс]// режим доступу: http://www.pfts.com/
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^