Стратегічні орієнтири » Чинники формування інститутів фінансового ринку » Астафьєва О.С. Іпотечні сертифікати: сутність та особливості емісії
Информація до матеріалу
  • Переглядів: 4943
  • Автор: Olena777
  • Дата: 25-12-2011, 16:46
 (голосов: 0)
25-12-2011, 16:46

Астафьєва О.С. Іпотечні сертифікати: сутність та особливості емісії

Категорія: Чинники формування інститутів фінансового ринку

УДК 336
© Астафьєва О.С., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-44с

Іпотечні сертифікати:сутність та особливості емісії

Іпотечний сертифікат - особливий вид цінного паперу,що забезпечений іпотеками або іпотечними активами. Цей вид цінного паперу може бути випущений у вигляді:
-сертифікатів із фіксованою дохідністю;
-сертифікатів участі.
Сертифікати з фіксованою дохідністю - це сертифікати, що забезпечені іпотечними активами .Власники таких сертифікатів володіють певними правами:
- право на отримання номінальної вартості в передбачені умовами терміни;
- право на отримання відсотків за сертифікатами на умовах інформації про емісію сертифікатів;
- право на задоволення вимог - у разі невиконання емітентом прийнятих на себе зобов’язань - з вартості іпотечних активів, що є забезпеченням випуску сертифікатів з фіксованою дохідністю, переважно перед іншими кредиторами емітента.
Сертифікати участі - це сертифікати, які забезпечені іпотеками та засвідчують частку його власника у платежах за іпотечними активами. Сертифікати участі є іменними цінними паперами.
Власник сертифікатів має певні права.Вони є наступними:
- право на отримання частки у платежах за іпотечними активами відповідно до договору про придбання сертифікатів;
- право на задоволення вимог -у разі невиконання емітентом взятих на себе зобов’язань - з вартості іпотечних активів, які знаходяться у довірчій власності управителя.[2]
Виконання зобов’язань за одним випуском сертифікатів участі можуть забезпечувати один або декілька консолідованих іпотечних боргів. Власник сертифікатів участі приймає на себе ризик дострокового виконання зобов’язань боржниками за договорами про іпотечний кредит, реформованими в іпотечний актив і це обов’язково повинно бути зазначається в інформації про випуск сертифікатів. Строк обігу сертифікатів участі має відповідати строку виконання зобов’язань за договорами про іпотечний кредит, що реформовані в іпотечні активи, та строку відчуження іпотечних активів.
Сертифікати можуть бути випущені в одній з таких форм:
- іменні сертифікати документарної форми випуску (іменні документарні сертифікати);
-іменні сертифікати бездокументарної форми випуску (іменні бездокументарні сертифікати);
- сертифікати на пред’явника документарної форми випуску (документарні сертифікати на пред’явника ).
Дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів – це документ встановленого зразка, який засвідчує право фінансової установи на здійснення емісії іпотечних сертифікатів.
Цей дозвіл видається Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг України, після того як заявником надані усі відповідні документи,перелік яких визначено органом реєстрації.
Державна комісія з регулювання ринку фінансових послуг України приймає рішення про видачу або про відмову у видачі дозволу не пізніше 30 календарних днів з дня надання відповідних документів та зобов’язане не пізніше ніж за 5 робочих днів повідомити заявника та оформити дозвіл на здійснення емісії іпотечних сертифікатів.
У випадку,якщо у ході розгляду документів Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України направив заявникові повідомлення про необхідність внесення змін та доповнень у надані документи, то датою надання документів для отримання заявником дозволу вважається дата надання ним останнього належним чином оформленого документа.
Дозвіл про здійснення емісії іпотечних сертифікатів може призупинятися або анулюватися за рішенням Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України. Повідомлення про прийняття рішення про призупинення дії або анулювання за заявою надсилається в письмовій формі заявнику протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.[3]
Існує відповідна процедура емісії іпотечних сертифікатів,яка складається з таких послідовних етапів:
1.отримання відповідного дозволу на здійснення емісії сертифікатів;
2.прийняття емітентом рішення про випуск сертифікатів;
3.формування або придбання іпотечних активів і підготовка інформації про емісію сертифікатів;
4.визначення фінансової установи, яка буде виконувати функції управителя;
5.визначення банків, які будуть виконувати функції керуючих іпотекою;
6.затвердження емітентом інформації про випуск сертифікатів;
7.державна реєстрація інформації про випуск сертифікатів та випуску сертифікатів;
8.оформлення глобального сертифіката, який має відповідати загальному обсягу випуску, і наступна передача його на зберігання до обраного емітентом депозитарію (для бездокументарної форми випуску);
9.оприлюднення інформації про випуск сертифікатів;
10.замовлення для виготовлення бланків іпотечних сертифікатів (для документарної форми випуску);
11.розміщення сертифікатів;
12.реєстрація звіту про підсумки випуску сертифікатів;
13.оприлюднення звіту про підсумки випуску сертифікатів.
Відповідно до законодавства емітент має право на емісію іпотечних сертифікатів починаючи з дати отримання дозволу, виданим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Обіг сертифікатів дозволяється лише після реєстрації в ДКЦПФР звіту про підсумки емісії іпотечних сертифікатів. Законодавством передбачено, що усі платежі за іпотечними сертифікатами повинні виплачуватися у грошовій формі, у розмірі та в строк відповідно до інформації про випуск іпотечних сертифікатів.
Розміщення іпотечних сертифікатів здійснюється шляхом відкритого продажу та не може перевищувати одного року з дати початку розміщення іпотечних сертифікатів.
Обіг сертифікатів дозволяється лише після реєстрації звіту про підсумки емісії іпотечних сертифікатів в ДКЦПФР. Законодавством передбачено, що усі платежі за іпотечними сертифікатами повинні виплачуватися у грошовій формі, у розмірі та в строк відповідно до інформації про випуск іпотечних сертифікатів.[1]

Список використаних джерел:
1.Закон України “Про іпотечне кредитування,операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”
2.Емісія іпотечних сертифікатів-[Електронний ресурс] -Режим доступу:
http://gryphoninvest.com.ua/Vipusk-emiisiiya-iipotechnih.html
3.Сутність іпотечних сертифікатів-[Електронний ресурс]- Режим доступу: http://www.business09.com.ua/?p=18
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Май 2021 (4)
Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
^