Стратегічні орієнтири » Фінансові професії 2011 » Федорчак І. Діяльність інвестиційного менеджера
Информація до матеріалу
 (голосов: 0)
26-12-2011, 17:26

Федорчак І. Діяльність інвестиційного менеджера

Категорія: Фінансові професії 2011

УДК 336
© Федорчак І., 2011
ЛНУ імені Івана Франка, Екф-48с

Діяльність інвестиційного менеджера

Керівники всіх підрозділів підприємства повинні приймати участь у процесі планування інвестиційної діяльності. Але, які б фахівці не притягувалися до розробки окремих параметрів інвестиційної стратегії організації, її реалізацію повинні забезпечувати підготовлені фахівці — інвестиційні менеджери. Слід зазначити, що ця категорія спеціалістів визначається сьогодні досить розмито, молодість ринку призводе до плутанини з назвами посад. Одні й ті самі позиції в різних компаніях часто називаються по-різному. Західна термінологія посад в Україні не надто прижилася. Приміром, інвестиційний менеджер може називатися і «керуючий проектами» і «фахівець з приватного розміщення» [3].
Роль інвестиційного менеджера в процесі інвестування полягає в розподілі інвестиційних ресурсів між різними групами активів для досягнення необхідних параметрів. Адже дуже важко знайти цінний папір, який би одночасно був високодохідним, високонадійним та ліквідним.
На вимогу інвесторів менеджери формують пасивні або активні портфелі цінних паперів. Пасивні портфелі є достатньо диверсифікованими, їх ліквідність, ризик і дохідність відповідають середньоринковим [1].
Активні портфелі включають цінні папери, курси яких нині (або у перспективі) різко відхиляються від цін, визначених середньоринковими умовами і можуть зазнавати сильних коливань. Вони формуються менеджером значною мірою ”проти ринку”[1] .
Якщо йдеться про вкладення в сферу нерухомості, роль інвестиційного менеджера виконує професійний ріелтор, який зможе надати максимально точну оцінку стану справ на ринку нерухомості і спрогнозувати доцільність вкладення засобів в той або інший об’єкт.
Окремі функції щодо реалізації проекту загалом або окремого його етапу може брати на себе керуючий проектом або спеціалізована команда спеціалістів, що пілотує інвестиційний проект, тобто виконує функції, ідентичні тим, що зазвичай виконує замовник [2]. Тобто не завжди особи що виконують роботу інвестиційного менеджера саме так і називаються, їхня посада може бути класифікована зовсім по іншому. Зокрема це стосується України, де в класифікаторі професій взагалі відсутня така спеціальність як інвестиційний менеджер.
Передумовами економічного зростання є створення нових інноваційних підприємств та впровадження механізмів венчурного інвестування. В цьому процесі визначальну роль відіграють венчурні капіталісти — інвестиційні менеджери, які здійснюють управління фондами венчурного капіталу [3].
Таким чином, інвестиційних менеджерів можна розділити на дві великі групи. До першої входять особи, які працюють з готовим продуктом і орієнтуються на роботу з населенням (це інвестиційні аналітики, інвестиційні консультанти, керуючі портфелями). До другої — ті, хто працює з юридичними особами у фондах прямих інвестицій та у венчурних фондах. Незалежно від сфери діяльності інвестиційному менеджеру належить ухвалювати рішення високої вартості в умовах ризику [3].
Інвестиційний менеджер — це завжди свого роду «бунтар» — співробітник, який постійно намагається переконати керівництво в тому, що замість екстенсивного розвитку необхідно вкладати засоби підприємства у високоризиковані , але разом з тим потенційно високодохідні проекти.
Професійні знання інвестиційного менеджера повинні базуватися на таких курсах, як: макро- та мікроекономіка, основи менеджменту, маркетингу, стратегічне планування та управління, управління проектами,управління персоналом, інвестування, інвестиційний аналіз, інноваційний менеджмент, фінансовий менеджмент, основи фінансового обліку і аудиту, господарське право, психологія управління і т. д. [2].
Вимоги, що висуваються підприємствами до інвестиційних спеціалістів, можуть бути різними, наприклад, економічна або математична вища освіта. Деякі фірми вимагають наявності вченого ступеня. Якщо претендент має сертифікат CFA (Chartered Fіnancіal Analyst), у нього значно більше шансів обійти конкурентів і отримати бажану посаду [3].
Досвід управлінської роботи є тим чинником, який забезпечує вірний напрям для професійного розвитку менеджерів. А сама робота і безпосереднє виконання нових поставлених завдань, вирішення проблемних питань сприяють формуванню умов для отримання такого необхідного досвіду.
Виходячи з розглянутих особливостей професійної діяльності інвестиційного менеджера, виявляється що кожен етап його роботи вимагає специфічних здатностей, навичок, прийомів праці і відповідно визначених умінь, якими повинен володіти менеджер.
Проблеми інвестиційної діяльності підприємств сьогодні широко висвітлені в економічній літературі, матеріалах наукових досліджень, періодичних виданнях. Проте місце і роль інвестиційних менеджерів в складній системі управління інвестиційним процесом чітко не визначена. Необхідність посилення уваги до проблем їх функціонування доводить той факт, що реалізуючи функцію управління завдяки сформованим особистісним якостям, професійним знанням, досвіду реалізації попередніх науково-технічних проектів, стратегій на ринку портфельних інвестицій, встановленню численних ділових контактів, інвестиційні менеджери впливають на інвестиційні рішення
підприємств, тим самим перетворюючись з найманих керівників або розпорядників за контрактом на партнерів інвестора.

Список використаних джерел:
1.Пересада А. А. Фінансові інвестиції : підручник /А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко. — К. : КНЕУ, 2006. —728 с.
2. Лещенко М. Особливості становлення професійної компетентності керівника / М. Лещенко, С. Шеверун. —[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Gvpkhdpi /2008_16/123–125. pdf.
3.[Електронний ресурс].– Режим доступу http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Venu/2011_1/3.pdf
Дорогий відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Рекомендуємо Вам зареєструватися або ввійти на сайт під своїм ім'ям.

Архів новин

Апрель 2021 (8)
Декабрь 2020 (17)
Ноябрь 2020 (16)
Октябрь 2020 (83)
Сентябрь 2020 (15)
Июнь 2020 (3)
^